เครื่องสแกนลายนิ้วมือ TA-600
  • บันทึกลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลการลงเวลา 50,000 รายการ
  • หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ง่ายต่อการใช้งาน
  • สแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา
  • ใช้เวลาในการสแกนลายนิ้วมือ เพียง 2 วินาที
  • มีระบบตอบรับการสแกนด้วยเสียงและแสดงข้อมูลตัวอักษร
  • สามารถเก็บและบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือได้ตลอดเวลา
  • การจัดการและการควบคุมเครื่องผ่านระบบ LAN
  • ตั้งเวลาเปิด - ปิดเครื่อง อัตโนมัติ และมีระบบ Auto Sleep เพื่อประหยัดพลังงาน  และยืดอายุการใช้งาน
  • ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Time Attendance เพื่อตรวจสอบการลงเวลาทำงาน

FINGERPRINT SYSTEM

       ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ คือ ระบบที่ต้องใช้ ลายนิ้วมือ ของ บุคคลที่ได้รับการอนุญาต หรือ บุคคลที่ได้ทำการโปรแกรมบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่างๆแล้วซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มี การบันทึก ลายนิ้วมือ ลงไว้ใน ตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้ ส่วนระบบที่นำการสแกนลายนิ้วมือ เข้ามาใช้งานในการควบคุม เช่น

       การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น เครื่องลงเวลาการทำงาน ของพนักงานในองค์กร เพราะ ระบบจะทำการระบุตัวบุคคลได้ดีกว่า และแน่นอนกว่าระบบอื่นๆ เพื่อป้องกันการลงเวลาทำงานแทนกัน ของพนักงาน
       การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มาทำเป็น ระบบควบคุมการเข้า-ออก ของประตูสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้า-ออกทางประตูนั้นๆ อาทิเช่น ประตูหน้าทางเข้า-ออกของสถานที่ ,ประตูห้องบัญชีและการเงิน , ประตูห้องเก็บสินค้า , ประตูห้องควบคุมระบบต่างๆ , ประตูตู้เซฟต่างๆ เป็นต้น
       
       ข้อดีของการใช้ ลายนิ้วมือ ในการระบุตัวบุคคลลายนิ้วมือของแต่ละคน จะเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เป็นตัวอ่อนอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา ซึ่งเป็นผิวหนังส่วนที่มีสัน (Ridge) และ มีร่อง (Furrow) [...]กล้องวงจรปิด CCTV   ร้าน เอ็นที เน็ตเวิร์ค  31 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 081- 6757303 , 055-717094  Fax : 055-720454
  Home       CCTV Syetem        ECS System        Lens System        FINGERPRINT System        Digital PABX Phonik