A-Plus Series ขนาด 2 สายนอก 8 สายใน
คือ คำตอบสุดท้ายสำหรับเจ้าของบ้านหรือธุรกิจ สำนักงานขนาดเล็ก ที่มีจำนวนคู่สายใช้งานไม่เกิน 8 คู่สาย ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับ
ความต้องการ ในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ A-Plus Series ถูกวิจัยพัฒนาภายใต้ความมุ่งมั่นที่ว่า 
" ตู้สาขาโทรศัพท์ที่รวบรวมเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยสมัยใหม่ "
ทุกจุดของการพัฒนาล้วนแฝงด้วยเหตุผลที่ลงตัว รูปร่างและขนาดกะทัดรัด ทันสมัย และง่ายต่อการติดตั้ง จึงตรงกับคำตอบที่ว่า คุ้มค่า คุ้มราคา
และมากด้วยประสิทธิภาพ
คุณสมบัติพิเศษ
 • แยกสัญญาณกระดิ่งระหว่างสายนอก และสายใน
 • โปรแกรมระบบผ่านสายนอก (รีโมท)
 • ระบบตอบรับพร้อมเสียงพูดเพื่อโอนสายอัตโนมัติ
 • เสียงดนตรีขณะพักสาย
 • สามารถต่อใช้จากเครื่อง PBX เครื่องใหญ่
 • สามารถต่อกับเครื่องตรวจจับระวังภัย
 • ควบคุมการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ตรวจสอบการรับสายของเครื่องปลายทางแบบแท้
 • ตรวจสอบการรับสายของเครื่องปลายทางแบบเทียม
 • แยกการทำงานกลางวัน / กลางคืน
 • สามารถต่อใช้กับเครื่องโทรสาร
 • สามารถต่อใช้กับอินเตอร์เน็ท
 • ต่อสายตรงให้กรณีไฟดับ
คุณสมบัติเด่น
 • ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ ( OGM ) 1 ช่องเสียง,2 ข้อความ
 • บันทึกและแก้ไขเสียงตอบรับได้ด้วยตัวผู้ใช้
 • ระบบโทรตรงสู่หมายเลขสายภายใน ( DISA )
 • ระบบรับฝากและฟังข้อความเสียงจากส่วนกลาง ( Voice Center ) ฝากได้ 5 ข้อความ
 • การใช้งานพื้นฐานต่างๆของตู้สาขาโทรศัพท์ เช่น ประชุมสาย, โอนสาย, แทรกสาย โทรซ้ำอัตโนมัติ
 • ระบบตรวจและเตือนภัย 2 โซน เช่น ตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่าง, ตรวจจับควันไฟ ตรวจจับความร้อน
 • ระบบควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ เช่น ประตูทางเข้า หรือกำหนดเวลา  เปิดปิดอัตโนมัติ
  เช่น  กระดิ่งเตือน  เวลา, ไฟฟ้าที่เปิด-ปิดเป็นเวลา
ขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ ( กว้าง x สูง x หนา ) : 23.0 x 31.0 x 6.5 เซนติเมตร

ถ้าคุณต้องการระบบโทรศัพท์ ที่ทนทาน ทันสมัย สำหรับ หอพัก อพาร์ทเม้นท์
นี่คือคำตอบ JSD-Series ขนาด 4 สายนอก 8 สายใน ถึง 8 สายนอก 64 สายใน

JSD-64P คุณสมบัติดีเด่นสำหรับ ชุด หอพัก อพาร์ทเม้นท์
 • Modular Design แยกแผงวงจรตามหน้าที่การใช้งาน ถอดเปลี่ยน เพิ่มขยายได้
 • OGM. เสียงตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ หร้อมกันได้ 8 สาย บันทึกเสียงเองได้
  "แสงสว่างอพาร์ทเม้นท์ สวัสดีค่ะ กรุณากดหมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อ"
 • บันทึกการโทรออกได้กว่า18,000 รายการมากที่สุดในตู้ฯระดับเดียวกัน
 • คิดเงินได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ รับรองหมายเลขมือถือใหม่ 08-XXXX-XXXX
 • พิมพ์รายงานค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และอื่นๆได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ "ท่านถูกจำกัดการใช้งานชั่วคราว กรุณาติดต่อโอเปอเรเตอร์"
 • จำกัดวงเงินการใช้ และสามารถสั่งเปิดการใช้งานชั่วคราว
 • สอบถามวงเงินที่ใช้ไปจากเครื่องโทรศัพท์ได้โดยตรง"วงเงินที่ใช้ไป 246 บาท"
 • โชว์เบอร์หมายเลขผู้เรียกจากหมายเลขภายใน และสายนอกเมื่อให้บริการจากชุมสาย
 • ตั้งปลุกได้เองภายในทุกห้อง พร้อมเสียงพูดยืนยันการตั้งปลุก "ขณะนี้เวลา 20.30 นาฬิกา ตั้งปลุกเวลา5.30 นาฬิกา"
 • พักสายมีเสียงเพลงให้เลือกได้ 3 เพลง และสามารถบันทึกเสียงเพลงที่ต้องการ
 • สามารถจำกัดการโอนสาย การรับสายแทน การแทรกสาย ได้

คุณสมบัติเด่น
 • แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้าทางเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ (ทั้งสายนอกและสายใน ที่เรียกเข้า)
 • เสียงตอบรับการทำงานของระบบ เช่น " เวลาปลุกของท่าน 10.30 นาฬิกา"
 • เสียงพูดตอบรับอัตโนมัติ (OGM) บันทึกได้ถึง 6 ข้อความ 8 วงจร
 • ผู้โทรเข้าสามารถกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการติดต่อได้เอง (DISA)
 • รับฝากข้อความสำหรับแต่ละเครื่องภายในได้โดยเพิ่มแผงวงจร Voice Mail (Option)
 • สามารถบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้ถึง 20,000 รายการ
 • สามารถคำนวณค่าใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร
 • สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า ทางโทรศัพท์ เช่น ประตู หลอด ไฟ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์ หรือไซเรน  (เชื่อมต่อได้ถึง 4 โซน)
 • การประชุมสาย, สลับสาย, พักสาย, แทรกสาย, จองสาย, รับสายแทน และคุณสมบัติอื่นๆ
 • เชื่อมสายนอกความเร็วสูงดิจิตอลISDN.PRI (Option)

คุณสมบัติพิเศษ
 • กำหนดหมายเลขภายใน 1 - 4 หลัก
 • สามารถโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์จากระยะไกลได้ไม่ว่าจะใช้เครื่องโทรศัพท์
 • หรือคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม
 • ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ หรือกำหนดเวลาให้เปิดอัตโนมัต
 • สามารถตั้งปลุกได้ที่เครื่องโทรศัพท์หรือให้โอเปอเรเตอร์ตั้งปลุกให้
 • ฝากข้อความที่เครื่องตนเองถึงผู้ร่วมใช้เครื่องอื่น
 • กำหนดเสียงโต้ตอบจากตู้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • เชื่อมต่อสายนอกได้ทั้งแบบพัลส์และโทน
 • ระบบตรวจจับสัญญาณสลับขั้วสาย
 • เชื่อมต่อตู้ข้ามระหว่างอาคาร
 • ตรวจสอบเวลาวันที่จากตู้สาขาโทรศัพท์ได้โดยตรง
ขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์( กว้าง x สูง x หนา) : 43.2 x 36.8 x 21.7 เซนติเมตร 


เครื่องโทรศัพท์คีย์ PK-Series
 • จอแสดงภาษาไทย
 • ประชุมสายได้สะดวกด้วยปุ่ม CONF
 • มีระบบตอบรับอัตโนมัติโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
 • สามารถโทรออกหมายเลขสุดท้ายได้โดยการกดปุ่มพียงปุ่มเดียว
 • ไฟแสดงสถานะห้ามรบกวน หรือ ฝากสายไปเครื่องอื่น
 • ปุ่มพิเศษโปรแกรมหน้าที่การใช้งานตามต้องการ ได้มากถึง 24 ปุ่ม
 • โทรออกด้วยหมายเลขที่ใช้ประจำ ได้ 8 หมายเลข ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
 • สามารถ เข็คอิน ดูสถานะเครื่องภายใน ดูสถานะเครื่องภายนอก
 • สั่งพิมพ์รายงาน เปิด / ปิด ระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วย ECS. Control Box

เครื่องโทรศัพท์ PH-129E โทรศัพท์โชว์เบอร์รุ่นเล็ก มีคุณสมบัติพิเศษครบครัน
 • รองรับระบบ Caller ID ทั้งแบบ FSK และ DTMF
 • สามารถบันทึกข้อมูลการโทรเข้าได้ถึง 32 เลขหมาย และการโทรออกได้ถึง 10 เลขหมาย
 • แสดงจำนวนเลขหมายใหม่ที่โทรเข้ามา และเลขหมายที่โทรซ้ำ
 • สามารถปรับระดับความเข้มของจอแสดงผลได้ พร้อมแสดงวันที่ และเวลา
 • สามารถปรับระยะเวลา Flash Time ได้
 • แป้นกดมือถือมีไฟเรืองเเสง
 • สามารถแขวนผนังได้
 • ปรับความดังกระดิ่งได้
 • มีกุญแจล็อกการโทรออก และมีเสียงดนตรีขณะพักสายเครื่องโทรศัพท์ PH-2939 โทรศัพท์โชว์เบอร์รุ่นกลาง มีคุณสมบัติครบครัน
 • รองรับระบบ Caller ID ทั้งแบบ FSK และ DTMF
 • สามารถบันทึกข้อมูลการโทรเข้าได้ถึง 40 เลขหมาย และการโทรออกได้ถึง 10 เลขหมาย
 • แสดงจำนวนเลขหมายใหม่ที่โทรเข้ามา และเลขหมายที่โทรซ้ำ
 • สามารถปรับระดับความเข้มของจอแสดงผลได้ พร้อมแสดงวันที่ และเวลา
 • สามารถปรับระยะเวลา Flash Time ได้
 • มีกุญแจล็อกการโทรออก และมีเสียงดนตรีขณะพัก

ECS. - Box/ONO


กล่อง ECS-BOX/ONO สามารถใช้งานได้กับ
 • ระบบ ECS. เมื่อใช้แผง DX-16ONO หรือ JSD-16ONO ในตู้ฯเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าจากระบบโทรศัพท์ จะเป็นอุปกรณ์ตัวกลาง
  ระหว่างสัญญาณควบคุมจากตู้ฯ กับวงจรไฟฟ้าภายในห้อง
 • ใช้กับเครื่องคีย์การ์ดแบบ 2 สาย รุ่น KC-Slim สามารถเปิดไฟฟ้าได้จากการเสียบบัตรเข้าไปในช่องเสียบบัตร แล้วไปเปิดรีเลย์ในกล่อง
  ECS-BOX/ONO
 • ใช้กับทั้งเครื่องคีย์การ์ด พร้อมกับ ONO จะต้องเปิดทั้งจากตู้โทรศัพท์ และมีบัตรเสียบในช่องเสียบบัตรถึงจะเปิดไฟฟ้าภายในห้องได้

ข้อกำหนดทางเทคนิค กล่อง ECS-BOX/ONO
 • จุดต่อสัญญาณควบคุม จากคีย์การ์ด 2 เส้น
 • จุดต่อสัญญาณควบคุม จาก แผงในตู้สาขาโทรศัพท์ 2 เส้น ถ้าไม่ใช้ให้ จั๊มลวดถึงกัน
 • ไฟเลี้ยง 220 Vac.
 • รีเลย์ตัดต่อไฟฟ้าครั้งละ 3 ชุดๆละ 30 Amp.
 • ไฟกระพริบแสดงสถานะคีย์การ์ดในแผงวงจร และในแป้นเสียบคีย์การ์ด
 • หน่วงเวลา 15 วินาทีก่อนจะตัดไฟคีย์การ์ด รุ่น KC-Slim


คีย์การ์ด รุ่น KC-Slim
 • ใช้งานร่วมกับ ECS-BOX/ONO
 • ใช้สาย 2 เส้น ต่อไปยัง ECS-BOX/ONO ระยะทางไกลสุด ตามตาราง
 • มีไฟแสดงสถานะ ที่แป้นเสียบบัตร ลักษณะการกระพริบของไฟ
 • ขนาดการ์ด มีขนาดเท่าบัตรเครดิต แต่หนากว่าเล็กน้อย สามารถพกติดตัวได้ง่าย
JUPITER  IP-PBX   สำหรับองค์กรธุรกิจทันสมัย ที่มีขนาดกลาง มีการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไว ย่อมเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อภายในเครือข่ายของบริษัท หรือการสื่อสารกับบุคคลภายนอกจะเป็นภายในประเทศ หรือต่างประเทศ แต่การสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวความคมชัดของการสื่อสาร หรือต้นทุนที่ถูกก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการทำงานโดยรวมขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ

           Jupiter Series ระบบโทรศัพท์ IP-PBX ซึ่งได้รวมความสามารถของระบบโทรศัพท์ดิจิตอล (Digital Non Blocking)ที่ท่านไว้วางใจ
มานาน กับเทคโนโลยีไอพี  ทำให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นของระบบโทรศัพท์ได้อย่างครบถ้วน  และยังสามารถใช้  Voice over IP ซึ่งเป็นช่อง
ทางการสื่อสารทางเสียง รูปแบบใหม่ผ่านทางเครือข่ายข้อมูล ของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ Jupiter Series ยังมีช่องสัญญาณ LAN Port สำหรับการบริหารจัดการระบบ โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การโปรแกรมระบบโทรศัพท์ การควบคุมสั่งงาน
ระบบโทรศัพท์ การแสดงสถานการณ์ทำงานของระบบ การนำข้อมูลการใช้ โทรศัพท์ไปคำนวณค่าโทรศัพท์ เป็นต้น ด้วยนวัตกรรม IP-IPX ใหม่นี้ จะเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานองค์กรของท่าน ให้สะดวกสบาย ก้าวล้ำนำสมัย เจริญก้าวหน้าต่อๆไป

คุณสมบัติเด่น
 • แสดงหมายเลขผู้เรียกเข้าทางเครื่องโทรศัพท์โชว์เบอร์ (ทั้งสายนอกและสายใน ที่เรียกเข้า)
 • เสียงตอบรับการทำงานของระบบ เช่น " เวลาปลุกของท่าน 10.30 นาฬิกา"
 • เสียงพูดตอบรับอัตโนมัติ (OGM) บันทึกได้ถึง 6 ข้อความ 8 วงจร
 • ผู้โทรเข้าสามารถกดหมายเลขเครื่องภายในที่ต้องการติดต่อได้เอง (DISA)
 • รับฝากข้อความสำหรับแต่ละเครื่องภายในได้โดยเพิ่มแผงวงจร Voice Mail (Option)
 • สามารถบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ได้ถึง 20,000 รายการ
 • สามารถคำนวณค่าใช้โทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 • สามารถควบคุมการ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ไฟฟ้า ทางโทรศัพท์ เช่น ประตู หลอดไฟ เป็นต้น
 • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทางโทรศัพท์หรือไซเรน
             (เชื่อมต่อได้ถึง 4 โซน)
 • การประชุมสาย, สลับสาย, พักสาย, แทรกสาย, จองสาย, รับสายแทน และคุณสมบัติอื่นๆ
 • เชื่อมสายนอกความเร็วสูงดิจิตอลISDN.PRI (Option)
 • ต่อกับสายนอกแบบ IP

คุณสมบัติพิเศษ
 • กำหนดหมายเลขภายใน 1 - 4 หลัก
 • สามารถโปรแกรมตู้สาขาโทรศัพท์จากระยะไกลได้ไม่ว่าจะใช้เครื่องโทรศัพท์
 • หรือคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม
 • ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ หรือกำหนดเวลาให้เปิดอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งปลุกได้ที่เครื่องโทรศัพท์หรือให้โอเปอเรเตอร์ตั้งปลุกให้
 • ฝากข้อความที่เครื่องตนเองถึงผู้ร่วมใช้เครื่องอื่น
 • กำหนดเสียงโต้ตอบจากตู้เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • เชื่อมต่อสายนอกได้ทั้งแบบพัลส์และโทน
 • ระบบตรวจจับสัญญาณสลับขั้วสาย
 • เชื่อมต่อตู้ข้ามระหว่างอาคาร
 • ตรวจสอบเวลาวันที่จากตู้สาขาโทรศัพท์ได้โดยตรง
PH-2939 โทรศัพท์โชว์เบอร์รุ่นกลาง มีคุณสมบัติครบครัน

 • รองรับระบบ Caller ID ทั้งแบบ FSK และ DTMF
 • สามารถบันทึกข้อมูลการโทรเข้าได้ถึง 40 เลขหมาย และการโทรออกได้ถึง 10 เลขหมาย
 • แสดงจำนวนเลขหมายใหม่ที่โทรเข้ามา และเลขหมายที่โทรซ้ำ
 • สามารถปรับระดับความเข้มของจอแสดงผลได้ พร้อมแสดงวันที่ และเวลา
 • สามารถปรับระยะเวลา Flash Time ได้
 • มีกุญแจล็อกการโทรออก และมีเสียงดนตรีขณะพักสาย

SIP Phone CNI 820
 • สนับสนุนการทำงาน   Bridge และ Router
 • สนับสนุนโปรโตคอล SIP, TCP/UDP/IP, ICMP, HTTP, DHCP Client(WAN Interface), DHCP Server(LAN Interface), DNS Client, DNS Relay, SNTP, PPPoE, FTP, TFTP
 • สนับสนุนการบีบอัดเสียงแบบ G.711(A-law/U-law), G.723.1, G.729A/B, G.726 และ  G.722
 • Redundancy SIP server (or Gate Keeper): Can auto swap address between two servers address
 • NAT transversal: Support STUN client, AVS  and Citron etc . Can modify SIP register port?HTTP server port?Telnet server port and RTP port
 • Support two SIP server synchronously:Can register two different SIP server, and can make a call by either proxy
 • สนับสนุนการใช้งาน Caller ID, Call Waiting, Hold, Transfer, Do-Not-disturb, Forward, in-band and out-of-band  DTMF, Hotline (off hook autodial), auto answer, ban outgoing
 • มีฟังก์ชัน hands-free speakerphone, redial, call log, volume control, voice record
 • สนับสนุนการเข้ารหัสและตรวจสอบความถูกต้อง  (DIGEST โดยใช้  MD5, MD5-sess)
 • สนับสนุน Silence Suppression, VAD (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation), Line Echo Cancellation (G.168) และ  AGC (Automatic Gain Control)
 • สามารถ Config ผ่าน Keypad, Web และ Telnet
 • สนับสนุนการอัพเกรด firmware โดย TFTP/FTP และ  HTTP


 

Vooice Logger ระบบบันทึกเสียงของผู้ใช้โทรศัพท์

 • ติดตั้งใน Rack 19" สูง 2U
 • บันทึกเสียงได้พร้อมกัน 15 คู่สาย
 • สามารถบันทึกเสียงสนทนาทั้งสองของคู่สนทนาโดยไม่ทำให้เสียงเบาลง
 • เลือกบันสายในหรือสายนอกที่ต้องการได้
 • สามารถฟังได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ  ในเครือข่ายเดียวกันได้
 • สามารถเลือกฟังเสียงที่ต้องการ   ตามเบอร์ในสายในได้
 • สามารถเลือกฟังเสียงที่ต้องการ  ตามช่วงเวลาได้
 • ความจุของเสียงที่บันทึก  ขึ้นอยุ่กับขนาดของ HarddiscJS-BATT1  ขนาด 12V. 7Ah.

       สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 - 8 ชั่วโมง  ขึ้นอยู่กับขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ และการใช้งาน เป็น แบตเตอรี่ประเภท Sealed Leadไม่ต้องเติมน้ำกลั่นสามารถเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ได้หากต้องการระยะเวลาสำรองนานขึ้น


JS-BATT2  ขนาด 12V. 17Ah.

       สามารถสำรองไฟได้นานถึง 2 - 8 ชั่วโมง  ขึ้นอยู่กับขนาดของตู้สาขาโทรศัพท์ และการใช้งาน เป็น แบตเตอรี่ประเภท Sealed Leadไม่ต้องเติมน้ำกลั่น สามารถเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ได้หากต้องการระยะเวลาสำรองนานขึ้น

กล้องวงจรปิด CCTV   ร้าน เอ็นที เน็ตเวิร์ค  31 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 081- 6757303 , 055-717094  Fax : 055-720454
  Home       CCTV Syetem        ECS System        Lens System        FINGERPRINT System        Digital PABX Phonik