ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์ ECS. BOX

- จะใช้สัญญาณไฟฟ้า แผง DX-16ONO หรือ JSD-16ONO ในตู้ฯเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้า หรือไฟ DC 24 V
  นอกจากการสั่งงานด้วยชุดควบคุมเเล้ว  ยังสามารถใช้งาน Stand Alone โดยการควบคุมการ เปิด / ปิด  ไฟฟ้าผ่านทาง Key Card  เเละเเต่ละชุดนั้น
จะใช้ Relay  ขนาด 30 แอมป์  ในการ ตัดต่อวงจรไฟฟ้า 3 วงจรต่อตัว

- ECS.Energy Control System
     ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านระบบโทรศัพท์  เพื่อเป็นการตอบสนอง  ต่อการประหยัดพลังงานเเละควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำห้อง 
ระบบ ECS. สามารถตั้งหมายเลข เปิด / ปิด  ไฟให้ตรงกับหมายเลขห้อง  และหมายเลขโทรศัพท์ภายในห้องนั้นได้

- ควบคุมการทำงานผ่าน Operator  พร้อมเเสดงสถานะที่ DSS.
     ควบคุมการ เปิด / ปิด ECS. ของห้องต่างๆผ่านOperator โดยการกดรหัสควบคุมที่กำหนดไว้  และแสดงผลการทำงานของ ECS. ทางชุด DSS.
สามารถแสดงสถานะการ เปิด / ปิด ไฟของเเต่ละห้องเเละสามารถ แสดงสถานะการใช้เครื่องโทรศัพท์ภายใน  ในตัวเครื่องเดียวกันได้

- สามารถกำหนดเวลา เปิด / ปิด ได้
    ควบคุมการ เปิด/ปิด ไฟฟ้าของเเต่ละห้องชั่วคราวได้ 3 แบบ (ช่วงเวลา)  ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า  หรือสั่งเปิดปิดค้างตลอดเวลาได้  เเละเมื่อใกล้หมดเวลา
จะมีสัญญาณเตือนผ่านทางโทรศัพท์  เมื่อมีผู้รับสายจะมีเสียงพูด  " ขณะนี้ไกล้หมดเวลา ต้องการต่อกรุณากด ศูนย์ "

- สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Key Tag.
   หากระบบเดิมมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้าผ่านทางระบบ Key Tag.อยู่เเล้วสามารถเสริมระบบ ECS. ได้ทันที  และระบบ ECS. สามารถสั่งให้ เปิด/ปิด  
การใช้ไฟฟ้าได้แม้ไม่มีระบบ Key Tag

- Remote ECS.
    สามารถควบคุมการ เปิด /ปิด  ไฟฟ้า ผ่านทาง  Fiber Optic Cable สามารถควบคุมได้ 4 Remote Unit  เเต่ละ Unit เปิด / ปิด ไฟฟ้าได้  256 ชุด

- รายงานการ เปิด/ปิด ระบบ ECS. 
  เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้  และควบคุมค่าใช้จ่ายอีกทั้ง  สามารถรายงานการเปิด/ปิด  และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  โดยการพิมพ์โดยตรง 
ไม่ต้องต่อผ่าน คอมพิวเตอร์ได้  ง่ายเเละสะดวก ยิ่งขึ้นต่อการควบคุมการใช้งาน

ECS.Energy Control System
       ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยผ่านระบบโทรศัพท์  เพื่อเป็นการตอบสนอง  ต่อการประหยัดพลังงาน   เเละควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำห้อง  
ระบบ ECS.สามารถตั้งหมายเลข เปิด /ปิด  ไฟให้ตรงกับหมายเลขห้อง   และหมายเลขโทรศัพท์ภายในห้องนั้นได้        
กล้องวงจรปิด CCTV   ร้าน เอ็นที เน็ตเวิร์ค  31 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 081- 6757303 , 055-717094  Fax : 055-720454
  Home       CCTV Syetem        ECS System        Lens System        FINGERPRINT System        Digital PABX Phonik