CCTV ( Closed Circuit Television System )
       ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System) เป็นการส่งสัญญาณภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามที่ต่างๆ มายังส่วนรับภาพ/ดูภาพ
ซึ่งเรียกว่า จอภาพ ( Monitor ) โดยทั่วไปจะติดตั้งอยู่คนละที่กับกล้อง เช่นที่ห้องควบคุม เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Camera)
 2. เลนส์ (CCTV Lenses)
 3. เครื่องเลือก / สลับภาพ (Video Switcher) และเครื่องผสม / รวมภาพ (Multiple Screen Displays)
 4. จอภาพ (Video Monitor)
 5. เครื่องบันทึกภาพ (Video Recorder)
 6. อุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  (Related Accessories for more efficiency CCTV System)
              กล่องหุ้มกล้อง (Camera Housing)
              ฐานกล้องปรับทิศทางได้ (Pan & Tilt units)
              อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. ระบบการควบคุม (Control System)
 2. อุปกรณ์อื่น ๆ ที่นำเข้าใช้เกี่ยวข้องกับระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ประโยชน์ การใช้งาน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • ในด้านการรักษาความปลอดภัย ของบุคคลและสถานที่
 • ในการตรวจสอบการทำงาน ของเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหะกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ หรือการทำงานของพนักงาน
 • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ เช่น ตรวจสอบจำนวนคนเพื่อการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ ฯ
 • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่น ตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯ

โทรทัศน์วงจรปิด ส่วนมากที่ใช้งานในปัจจุบันนี้มี 2 ลักษณะ คือ
 1. ติดตั้งตายตัว (Fixed Camera)
 2. สามารถหมุนปรับทิศทางได้ (Moving Camera)

ติดตั้งตายตัว หรือ กล้องติดอยู่กับที่ (Fixed Camera)
       หมายถึงตัวกล้องจะติดตั้งอยู่บนขากล้องหรืออื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจะขยับ หรือหมุนเปลี่ยนทิศทางในการดูได้ ถ้าต้องการหมุนหรือเปลี่ยนทิศทาง ก็จะต้องถอดตัวกล้องแยกออกจากขากล้อง จึงจะเปลี่ยนตำแหน่งได้.

สามารถหมุนปรับทิศทางได้ (Moving Camera)
       เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ระบบโทรทัศน์วงจรปิด จึงได้มีการเพิ่มอุปกรณ์ประกอบเข้าไป คือ ฐานกล้องหมุนปรับทิศได้ สามารถที่จะปรับให้หมุนซ้าย / ขวา ก้ม-เงย ได้ ( Pan and Tilt unit ) และอาจจะมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มอีก เช่น เลนส์ปรับขนาดภาพได้ (Zoom Lens) และ เครื่องหุ้มกล้อง (Camera Housing) เป็นต้น

ข้อควรระวังในการเลือกใช้ระบบกล้องวงจรปิด
 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควรมีความละเอียดของภาพที่เหมาะสม รวมทั้งความสามารถของเลนซ์ที่ดีหากเลือกใช้กล้องที่มีคุณภาพต่ำเกินไปเมื่อเกิดเหตุการณ์จะไม่สามารถแยกแยะผู้บุกรุกได้เนื่องจากภาพไม่คมชัด
 2. การติดตั้งต้องมีจำนวนกล้องที่เหมาะสมกับพื้นที่ หากใช้จำนวนกล้องน้อยเกินไปจะทำให้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และอาจอยู่ในระยะไกล เกินไปกว่าที่จะระบุบุคคลที่บุกรุกได้
 3. ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบสำหรับเฝ้าดูและติดตามหลังจากเมื่อเกิดเหตุไปแล้ว ไม่ใช่ระบบที่ป้องกันการบุกรุก เพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพควรใช้งานร่วมกับ ระบบ Security ต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยที่แท้จริง 

กล้องวงจรปิด CCTV   ร้าน เอ็นที เน็ตเวิร์ค  31 ถ.ชากังราว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 Tel : 081- 6757303 , 055-717094  Fax : 055-720454
  Home       CCTV Syetem        ECS System        Lens System        FINGERPRINT System        Digital PABX Phonik